korenbloemen

 

BRUEGELIAANSE STREKEN²

Zomerlezingen op donderavonden in augustus om 20u

deelname gratis
locatie Hof ter Bree-Eik
parking Frans Luckxstraat (50°47’31”N 4°09’00”E)
te voet via Langestraat op 10' wandelafstand van Hof ter Bree-Eik
geen parking aan Hof ter Bree-Eik
inschrijving pep-in-gen@skynet.be of 02 396 28 17

donderdag 1 augustus 2019

'Hof ter Bree-eik: van open hoeve tot dubbele vierkantshoeve'
- door Elisabeth Lehouck, aNNo architecten
De lezing neemt je mee doorheen het verleden van de imposante hoeve Hof ter Bree-Eik:
Wie waren de voormalige eigenaren? Hoe groeide de hoeve uit tot de hoeve die we vandaag zien? Kan dit met zekerheid aangetoond worden?
aNNo architecten, aangesteld door de eigenaar, licht verschillende bronnen en ontdekkingen toe die tijdens de bouwhistorische studie naar boven kwamen. Een sporenonderzoek vult het archiefonderzoek verder en kan verschillende vermoedens staven.

'Wat met Hof ter Bree-Eik naar de toekomst? Het was, is en blijft boerderij!'
- door Koen Lammertyn
Toelichting bij toekomstplannen, Pajottenland als graanschuur van de streek, omschakeling naar bio-landbouw,...

donderdag 8 augustus 2019

'Opgewekt Pajottenland: Wat is de plaats van hernieuwbare energie in ons landschap'
- door Claire Laeremans  (LAMA - landscape architects)
Sta jij ook wel eens stil bij de vraag hoe hernieuwbare energie binnen enkele jaren deel zal uitmaken van het Pajotse landschap? Tijdens deze interessante lezing krijg je een duidelijk zicht op onze energiebehoefte nu en in de toekomst en de mogelijkheden om via een duurzame energiemix te komen tot een klimaatbestendig Pajottenland.
Onze groeiende energiebehoefte zorgt ervoor dat niet enkel het klimaat, maar ook de ruimtevraag van het landschap onder druk staat. Elk type landschap vraagt om een ander antwoord doordat de draagkracht, zowel ruimtelijk als maatschappelijk, anders is. De landschapsstudie, gekoppeld aan het Strategisch Project ‘Opgewekt Pajottenland’, gaat de uitdaging aan om een en ander voor de Pajotten in kaart te brengen. Deze studie omvat drie luiken: een landschappelijke analyse die het unieke karakter van het Pajottenland bestudeert, een systeemanalyse waarbij bestaande energiesystemen getoond worden en mogelijke kansen voor de productie van hernieuwbare energie en een draagkrachtanalyse waarbij gekeken wordt naar bestaande menselijke systemen, verhoudingen, gevoelens, acties en tools. Tijdens deze lezing worden in primeur de eerste resultaten van de landschapsstudie bekendgemaakt.

donderdag 22 augustus 2019

'We blikken terug en kijken vooruit naar een productief en klimaatbestendig landschap'
- door Bart Van Camp
Hagen, poelen, knotbomen… en andere ‘kleine landschapselementen’ (KLE’s) zijn de bouwstenen van ons landschap, waar mens en dier zich thuis voelen. Het zijn de penseelstreken waarmee Bruegel ons landschap schilderde: een prachtig meesterwerk van verweven landbouw, erfgoed en natuur.

donderdag 29 augustus 2019

'Land Art – Kunst en natuur als stroming in de beeldende kunst'
- door Peter Jonnaert
Samen met de individualisering van de kunst na 1900 vond ook een sterke commercialisering plaats. De kunst situeerde zich in de eerste helft van de 20e eeuw praktisch uitsluitend in galerieën en musea in grote, drukke steden. Midden jaren 60 wilde sommige kunstenaars zich bevrijden van de banden van de traditionele beeldhouwkunst. Zij vluchtten figuurlijk uit de steden en gingen de dialoog aan met de natuur. Zo ontstond de land art, een stroming waarbij wijzigingen (klein of groot) worden aangebracht op een landschap door kunstzinnig bedoelde ingrepen.

Van harte welkom!

Collectief Pep-In-Gen
Myriam Paridaens
Cine Touchant
Katleen Wellemans
Annie Schittekat
Luk Wets

 

terug naar Bruegeliaanse Streken²...